Стипендиантска програма на Фондация "Ген. Протогеров"

Ние от фондация “Ген. Протогеров” вярваме, че образованието е ключовият фактор и основата за развитието на обществото ни - както материално, така и духовно. Основната роля в това разбира се принадлежи на младите, които са носител на непреклония дух, новаторството и успеха на утрешния ден. Днес в България имаме един много сериозен проблем, който в близко бъдеще ще покаже в особено жестоки размери своята сила – мозъчният потенциал на България изтича в чужбина по икономически причини главно. Това важи в най-голяма степен за съжаление за младежите между 20 – 26 години. Последиците от загубата им са както икономически, така и социални.

Във връзка с целите на фондацията и водени от желанието да намалим този риск, ние от фондация “Ген. Протогеров” сме щастливи да съобщим, че съвместно със Стопански факултет на ВТУ“Св. Св. Кирил и Методий” учереждаваме стипендиантска програма на името на генерал Александър Протогеров.

Проектът има за цел да създаде предпоставки на студентите от ВТУ, показали качества и знания в своите области да завършат образованието си, след което да се реализират успешно у нас.

 

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

-     Да студенти във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” (редовно или задочно обучение)

-     Да са български граждани

-     Да предадат автобиография по стандарт

-     Да напишат есе на тема: “Моето бъдеще в България”

-     Минимален успех от предходната учебна година – мн. добър 4,50

*За студенти първи курс се взима успехът от първи семестър

 

Есетата и автобиографиите на кандидатите трябва да бъдат изпратени на официалния и-мейл на фондацията:

office@protogerov-foundation.org  !!! най-късно до 30.04.2020г. !!!


С цел по-обстойно представяне на темата, в есетата на кандидатите могат да се съдържат освен тексови формати, така също и снимки, графики и линкове. Есетата трябва да са авторски и да отразяват единствено и само мислите на автора си. Цитати и копирания от чужди автори ще се доускат само, ако бъдат упоменати, като такива и да бъде посочено от къде са взети. Есета, съдържащи плагиатски материали ще бъдат отстранявани от кандидатстване.

Комисия, съставена от членове на Фондация "Ген. Протогеров" и от Стопанския факултет на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методии" ще оцени съдържанието на представените документи и ще подбере най-добрите кандидати. С тези кандидати ще бъде проведено лично събеседване. От всички тях ще бъде избран един бенефициент на програмата, на който ще бъдат поети разходите по семестриалните му такси до неговото завършване. Условие, за да се продължи с покриването на семестриалните такси на бенефициента до завършването му е доказване на минимален успех мн. добър 4,50 от предходната му учебна година. 


При въпроси свързани с процедурата по кандидатсване, моля не се колебайте да ни пишете на и-мейл: office@protogerov-foundation.org

Бихме били много щастливи също така, ако подкрепите тази наша кампания и от бутона "ДАРИ"

Благодарим Ви!


 


Обратно