За нас

Как протича животът ни - в очакване на подходящия момент, в тихо недоволство или в действие? Това зависи от всеки от нас, тук и сега. Фондация „Ген. Протогеров“ избира действието, водена от мотото „Утре започва от днес“. Показва как можем да бъдем строители на нашето „утре“, отговорни пред самите себе си и пред децата си.

Фондация „Ген. Протогеров“ е кръстена на един от дейците на освободителното движение на българите в Македония - генерал-лейтенанта и революционер Александър Протогеров. Личност, дал живота си за идеологията, в която е вярвал. Тя носи името му в знак на уважение към неговата патриотична дейност и решителност да се бори за обединение на България в етническите ѝ граници.

Решителността е ключово качество, което ни изправя лице срещу лице с житейските проблеми и ни дава смелост да намерим решение за тях. Именно в него се корени дейността на фондацията, насочваща към поемане на отговорност за собственото бъдеще и това на нашите деца. А то, бъдещето, може да бъде пълноценно и щастливо в няколко стъпки. Те започват от думата „човечност“, понеже всички знаем, че качеството ни на живот зависи от чистотата на взаимоотношенията помежду ни, минават през грижа за здравето, жаждата за знания и култура и опазването на средата, в която живеем.

Всички тези стъпки представляват и целите на Фондация „Ген. Протогеров“:

  • да подпомага хора в неравностойно положение и хора в нужда
  • да подпомага деца, показали талант в различни области на науката, спорта и изкуствата
  • да насърчава и съдейства за развитието на образованието – основа за нравственото, моралното и духовното издигане на обществото
  • опазване на българското културно наследство и традиции на местно и национално ниво;
  • да се грижи за разпространението на знания, образование и информация чрез създаване, изграждане и модернизация на културни домове, читалища, библиотеки;
  • да популяризира свободната и независима култура чрез организиране на творчески инициативи от всички области на изкуството, технологиите, образованието;
  • да спомага за формирането на спортна култура у децата и подрастващите;
  • да насочи вниманието към опазването на околната среда, като инициира различни екосъобразни дейности.